Шульхан Арух. Частина ІV. розділ 2

(Роменський краєзнавчий музей - філія Комунального закладу Сумської обласної ради Державний історико-культурний заповідник "Посулля")

Шулханъ Арухъ, или древнія еврейскія узаконенія. Новое изданіе съ изд. 1864 г.

Книга «Шульхан Арух», частина четверта, розділ другий під назвою «Евен ГаЕзер», що є твором Головного рабина усієї діаспори, Гаона раббі Йосефа Каро з новими коментарями Гаона раббі Моше Ісерлеса на єврейські закони. Також книга містить текст твору «Бар ГаГола»  Великого Гаона раббі Моше Рівкіса з Вільно та твору «Бар Гітав» Видатного Гаона раббі Захарії Менделя з Белза, що був Головою рабинського суду, громади і Рош-єшивою. Також книга містить текст твору «Бар ГаГола»  Великого Гаона раббі Моше Рівкіса з Вільно та твору «Бар Гітав» відомого даяна раббі Йегуди Ашкеназі з Тикоцина. У книзі приведені фрагменти книг «Птіхей Тшува» та «Нахалат Цві» (з коментарями  на розділи «Йоре Деа» та «Хошен ГаМішпат» книги «Шульхан Арух») видатного раббі Цві-Гірша Айзенштата, Голови рабинського суду та громади Утени.

Музей/установа
Роменський краєзнавчий музей - філія Комунального закладу Сумської обласної ради Державний історико-культурний заповідник "Посулля"
Інвентарний номер в установі
11 808
Автор, місце створення
Книга видана Типографією Вдови та братів Ромм, яка знаходиться у Вільні на Жмудському провулку у власних будинках під № 327-328.
Історія, джерело, спосіб і дата надходження в установу
Книга є другим виданням 5633 року за єврейським календарем (1873 р.), що є перевиданням цієї книги з 1864 р.
Період створення
наша ера
Техніка виконання
друк
Релігійне свято / життєвий цикл
релігійне використання
Епоха
кінець XIX - середина XIX
Матеріали
папір
Позначки, проби, ініціали
На титульній сторінці є печатка
Стан збереженості
задовільний
Реставрація
не потребує реставрації
Місце перебування
перебуває на виставці