ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

2016-04-19 18:15

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

З метою обговорення актуальних проблем розвитку культурної спадщини у міжкультурному форматі; вивчення питань єврейсько-українсько-польських взаємовідносин в історичній ретроспективі; акцентування уваги на об’єднавчі чинники та форми міжетнічної комунікації Науковий центр іудаїки та єврейського мистецтва імені Фаїни Петрякової спільно з Благодійною організацією «Єврейське відродження» та Представництвом Американського об'єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу 9 -10 червня 2016 р. проводить у м. Львові науково-практичну конференцію:

 

 

«ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК ПОЗИТИВНИЙ ФАКТОР МІЖЕТНІЧНОГО ДІАЛОГУ»

 

 1. Традиції міжкультурної взаємодії та «діалогу культур» в Україні.
 2. «Складні моменти» єврейсько-українсько-польської історії: можливості переосмислення та подолання стереотипів.
 3. Деструктивні соціальні процеси минулого та вироблення дієвих механізмів їх вирішення: досвіди історії, культури, мистецтва.
 4. Позитивні культурні практики міжетнічного діалогу: можливості поширення й популяризації.
 5. Нові форми інтерпретації і презентації явищ і фактів минулого у просторі музею.
 6. Актуалізація історико-культурної спадщини різних народів як об’єднавчий чинник в умовах сьогодення.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська…

 

За результатами роботи буде видано збірник матеріалів конференції.

 

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 20 травня 2016 року подати до оргкомітету конференції реєстраційну форму учасника конференції.

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника науково-практичної конференції

 «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК ПОЗИТИВНИЙ ФАКТОР МІЖЕТНІЧНОГО ДІАЛОГУ»

 

Прізвище, ім’ я, по батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи

 

(повна назва організації)

 

Посада

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон (факс), е-mail

 

 

 

Форми участі у конференції

Тільки публікація матеріалів

(необхідне підкреслити)

Публікація матеріалів + усна доповідь

 

Тільки усна доповідь

 

Участь без доповіді та публікації

Повна назва доповіді

 

 

 

Запланована секція (напрям)

 

 

 

Потреба у готелі

 

 

 

 

 

 

Електронний варіант статті/доповіді  із роздрукованим примірником подається учасниками безпосередньо під час конференції або разом із реєстраційною формою на електронну адресу center@jewishheritage.org.ua

 

Вимоги до оформлення статті:

 

 • VN WORD, шрифт Times New Roman, обсягом 7-10 сторінок, разом з бібліографією – 14 кеглем, з інтервалом 1,5 ( тези обсягом 1,5-2 ст.);
 • файли іменувати латинськими літерами за прізвищем автора;
 • контрольний роздрук файлу подати в одному примірнику;
 • стаття викладається в такій послідовності: у лівому верхньому куті УДК, у правому верхньому куті ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, посада, повна назва навчального( наукового закладу); нижче по центру назва статті;
 • на початку статті подається анотація українською мовою(4-5 рядків курсивом) та ключові слова(курсивом);
 • посилання в тексті на літературні джерела необхідно супроводжувати цифрами в квадратних дужках з позначенням спочатку номера цитованого видання відповідно до бібліографії і через кому цифрами сторінку, наприклад [3, 15];
 • бібліографія подається за алфавітом після тексту статті, бібліографічний опис повинен відповідати вимогам ВАК України;
 • після списку подається анотація англійською мовою, по центру слово SUMMARY, з правого боку ім’я та прізвище автора, нижче назва статті і текст( ідентичний з українською анотацією);
 • текст та супровідні матеріали повинні бути відредаговані і перевірені, редакційна колегія не несе відповідальності за науковий зміст статей, достовірність посилань і помилки, допущені авторами, та залишає за собою право відхилення матеріалів з виразними редакційно-стилістичними недоліками ;
 • для аспірантів до статті додається рекомендація наукового керівника.

 

 

 

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників конференції.

 

Контакти організаторів конференції:

 

Tel.: +380673715410, (032) 297-18-14

 

e-mail: center@jewishheritage.org.ua

 

 

 

З найкращими побажаннями,

Мейлах Шейхет, Директор Наукового центру іудаїки та єврейського мистецтва ім. Ф. Петрякової